You cannot place a new order from your country. United States

INTEGRA 128 - Płyta główna Centrali alarmowej 16-128 we/wy - SATE View larger

INTEGRA 128 - Centrala alarmowa 16-128 we/wy - SATEL

07621-ACSATVERSA5

New product

  • obsługa od 16 do 128 wejść  
  • możliwość podziału systemu na 32 strefy, 8 partycji  
  • obsługa od 16 do 128 programowalnych wyjść
  • magistrale komunikacyjne do podłączania manipulatorów i modułów rozszerzeń 
  • wbudowany komunikator telefoniczny z funkcją monitoringu, powiadamiania głosowego i zdalnego sterowania

ZOBACZ CENĘ

More details

More info

Charakterystyka płyty głównej centrali alarmowej SATEL INTEGRA 128


Płyta główna centrali alarmowej:
- obsługa od 16 do 128 wejść  
- możliwość podziału systemu na 32 strefy, 8 partycji 
- obsługa od 16 do 128 programowalnych wyjść
- magistrale komunikacyjne do podłączania manipulatorów i modułów rozszerzeń 
- wbudowany komunikator telefoniczny z funkcją monitoringu, powiadamiania głosowego i zdalnego sterowania
- 64 niezależnych timerów do automatycznego sterowania
- funkcje kontroli dostępu i automatyki domowej
- pamięć 22527 zdarzeń z funkcją wydruku 
- obsługa do 240+8+1 użytkowników 
- port RS-232 - gniazdo RJ możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą komputera
- wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności 3 A z funkcjami ładowania akumulatora i diagnostyki


Opis


Firma SATEL stworzyła linię central alarmowych typu INTEGRA, zarówno na potrzeby gospodarstw domowych jak i dużych przedsiębiorstw, ten oto system zabezpieczeń, może nie tylko funkcjonować jako płyta główna centrali alarmowej, ale też jako centrala konroli dostępu itd. Jest bardzo zaawansowanym technologicznie urządzeniem, które pozowli państwu na pełną obsługę zabezpieczeń nawet na terenie dużej fabryki.

Centrala alarmowa SATEL typu INTEGRA, tak jak każda inna centralna część systemu alarmowego jest zbudowana z urządzeń technicznych, których sprawność ma zasadniczy wpływ na skuteczność zabezpieczenia obiektu. Elementy systemu alarmowego są narażone na działanie różnych czynników zewnętrznych, np.: wpływ warunków atmosferycznych (zewnętrzne sygnalizatory), wyładowań atmosferycznych (napowietrzne linie telefoniczne, energetyczne, zewnętrzne sygnalizatory). Tylko bieżąca kontrola pracy systemu zabezpieczeń, pozwala zachować wysoki poziom ochrony przed włamaniem czy pożarem.
Centrala alarmowa jest wyposażona w szereg zabezpieczeń i automatycznych funkcji diagnostycznych testujących sprawność systemu. Świecenie diody [AWARIA]
w manipulatorze oznacza wykrycie nieprawidłowości przez centralę. Należy natychmiast reagować na taką sytuację i w razie konieczności konsultować się z instalatorem.
Konieczne jest okresowe testowanie działania systemu alarmowego. Należy sprawdzać czy centrala alarmowa reaguje na naruszenie poszczególnych czujek, czy pola widzenia tych czujek nie zostały zasłonięte, czy jest reakcja na otwarcie chronionych drzwi i okien oraz czy działają sygnalizatory i powiadamianie telefoniczne. Instalator określa szczegółowo, w jaki sposób należy system kontrolować. Zalecane jest, aby instalator, na zlecenie użytkownika, przeprowadzał okresowe konserwacje systemu alarmowego. W interesie użytkownika jest przewidzenie i zaplanowanie zasad postępowania, gdy centrala zasygnalizuje alarm. Istotna jest umiejętność zweryfikowania alarmu i określenia jego źródła na podstawie wskazań manipulatora centrali oraz podjęcie odpowiednich czynności, na przykład ewakuacyjnych.

Centrala alarmowa INTEGRA firmy SATEL jest urządzeniem przeznaczonym do sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem małych, średnich lub dużych obiektów. Nadzór ten nie ogranicza się tylko do ochrony przeciwwłamaniowej, ale może dotyczyć również kontroli prawidłowego funkcjonowania obiektu w czasie całej doby. W sposób ciągły (24h) jest kontrolowany stan instalacji alarmowej. Naruszenie któregoś z elementów składających się na system alarmowy, wywołuje tzw. alarm sabotażowy. Centrala reaguje na sygnały z poszczególnych czujek i podejmuje decyzję o tym, czy sygnalizować alarm. Ponieważ do centrali mogą być dołączone różne czujki, rodzaj i sposób alarmowania zależy od oprogramowania centrali alarmowej firmy SATEL wprowadzonego przez instalatora systemu alarmowego (centrala może inaczej reagować na sygnał z czujki pożarowej, a inaczej na sygnał z czujnika kontrolującego poziom wody). Centrala pozwala grupować wejścia i podłączone do nich czujki w tak zwane strefy oraz swobodnie określać, która strefa jest nadzorowana (czuwa). Zadziałanie którejś z czujek takiej grupy (w dalszej części zwane: naruszeniem wejścia), może spowodować alarm. Duża elastyczność centrali w określaniu, które ze stref mogą w danej chwili czuwać, jest jej wielkim atutem.

Do płyty głównej centrali alarmowej typu Integra firmy SATEL, polecamy: klawiatury, moduły rozszerzenia wyjść/wejść, moduły komunikacyjne, konwertery magistral, oraz moduły kontroli dostępu

Wymiary


264 x 134 mm